QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 


Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Kinh doanh hạ tầng

Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong nhiều năm sản xuất kinh doanh đã đạt ...
Tin mới
08/01/2015Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.
06/01/2015Thư mời chào giá canh tranh thanh lý lô vật tư thu hồi tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
30/12/2014Thư mời chào giá cạnh tranh thanh lý lô tài sản là máy móc phương tiện không có nhu cầu sử dụng tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
21/12/2014Thông báo về việc gia hạn thời gian gửi thư chào giá cạnh tranh.
13/12/2014Thư mời chào giá canh tranh cung cấp Thạch cao thiên nhiên để sản xuất xi măng.
02/12/2014Mời thầu mua sắm Lô vòng bi thay thế cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
01/12/2014Thông báo về Quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách Sạn Hồng Gai
04/11/2014Báo cáo tài chính Quí III năm 2014.
04/11/2014Thư mời thầu chào hàng cạnh tranh lô Thiết bị, phụ tùng thay thế Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
Chứng chỉ & Giải thưởng