QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 


Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Kinh doanh hạ tầng

Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong nhiều năm sản xuất kinh doanh đã đạt ...
Tin mới
23/03/2015Báo cáo thường niên năm 2014
10/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
09/03/2015Quyết định về việc giải thể Chi nhánh Khách sạn Hồng Gai.
16/02/2015Báo cáo tài chính quí IV năm 2014.
10/02/2015Thông báo về ngày cuối cùng đăng ký nhận cổ tức và tham gia Đại hội cổ đông năm 2015.
04/02/2015Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
08/01/2015Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.
06/01/2015Thư mời chào giá canh tranh thanh lý lô vật tư thu hồi tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
30/12/2014Thư mời chào giá cạnh tranh thanh lý lô tài sản là máy móc phương tiện không có nhu cầu sử dụng tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
Chứng chỉ & Giải thưởng